Winnen in de business zonder elkaar te verliezen

⊕ Coaching voor Directieteams en DGA’s.

⊕ Uit de waan van de dag werken aan de toekomst.

⊕ Nieuwe inzichten, verbeterde samenwerking en concrete afspraken.

Wij coachen directieteams en DGA's.

Onze klanten bestaan uit ervaren DGA’s die samen de directie vormen, evenals ervaren directieteams van (commerciële) bedrijven.

Coaching is een waardevol middel om goed te blijven samenwerken, helderheid te verkrijgen, leiderschap verder te ontwikkelen, aan de toekomst te werken en spanningen en conflicten vroegtijdig bespreekbaar te maken.

Een blik van buiten geeft een gezonde dosis feedback op de samenwerking binnen het directieteam. 

Want de beste presterende teams onderscheiden zich niet door wie in het team zitten maar hoe de teamleden met elkaar omgaan.

Onze belofte: helderheid op alle fronten.

Wij coachen directieteams en DGA's die hun samenwerking willen verbeteren.

Het gaat om mensen die eindverantwoordelijkheid dragen voor het resultaat van de onderneming en wiens handelen grote consequenties heeft voor veel mensen binnen de organisatie. 

Dit hebben ze allemaal gemeenschappelijk:

 • Ze werken onder hoge druk, waardoor er te weinig tijd is voor reflectie. 
 • Het zijn stevige, zeer ambitieuze persoonlijkheden die in staat zijn om snel te denken en te oordelen. 
 • Ze staan voor grote inhoudelijke opgaven waardoor de onderlinge samenwerking onderbelicht kan raken.
 • Er komt veel spanning bij ze terecht die afkomstig is uit de organisatie. Soms leidt dit tot competitie binnen het directieteam, terwijl de noodzaak van samenwerken sterk gevoeld wordt.
 • Ze krijgen niet zo vaak goede feedback op hun eigen functioneren.

onze visie

Een team kan pas goed functioneren als samenwerkingsrelaties gebaseerd zijn op onderling vertrouwen en openheid, er sprake is van bewustzijn en bereidheid is tot het voeren van moedig gesprek. Coaching levert hier een wezenlijke bijdrage aan.

Samenwerking binnen het directieteam verbeteren

Deze directieteams komen wij tegen

DE VOLGENDE DIRECTIETEAMS BEGELEIDEN WIJ.

TEAMS MET GEDOE
De relaties zijn onder druk komen te staan. Spanning, stevige conflicten en het ontwijken van dialoog. Wij worden gevraagd deze spanningen bespreekbaar en hanteerbaar te maken en beschadigd vertrouwen te helpen herstellen.

TEAMS IN NIEUWE SAMENSTELLING
Het team is uitgebreid of de samenstelling is gewijzigd. Wij worden gevraagd het team te helpen met een hernieuwde kennismaking. Een mooi moment om overeenstemming te krijgen over de richting en de doelen. Zicht te krijgen op ieders ambities. Commitment uit te spreken en heldere afspraken te maken. 

TEAMS AAN HET WERK

Dit zijn teams die goed presteren en waar behoefte is aan reflectie. Wij worden gevraagd om goed te kijken naar wat er daadwerkelijk speelt in de samenwerking en patronen zichtbaar en bespreekbaar te maken om ervoor te zorgen dat het directieteam op één lijn blijft met elkaar.

Kortom: winnen in de business, zonder elkaar te verliezen! 

Wat vraagt BEGELEIDING van ons als coach?

 • Wij kunnen in de schaarse beschikbare tijd vertraging aanbrengen zodat er ruimte ontstaat voor reflectie en échte aandacht. 
 • Wij kunnen leiding geven aan mensen die zelf gewend zijn om leiding te geven. Dat vraagt om stevigheid, integriteit en tegelijkertijd respectvol zijn.
 • Wij kunnen een setting creëeren waarin een  directieteam bereid is het ‘echte’ gesprek aan te gaan. 
 • We kunnen hoge verwachtingen van directieteams waarmaken. Stevige persoonlijkheden leggen over het algemeen de lat hoog. 
 • Wij kunnen werken zonder vooraf uitgedacht programma. Het vraagt om oprechte aandacht in het hier-en-nu voor datgene wat moet gebeuren om de samenwerking binnen het directieteam te verbeteren en zorgen dat het ongezegde op tafel komt.
 

Wat maakt Ons anders?

 • Wij stellen niet onze deskundigheid, maar juist onze houding centraal. Deze wordt gekenmerkt door oprechtheid, nieuwsgierigheid en luisteren zonder oordeel. 
 • In het begeleiden van een directieteams werken wij altijd met z’n tweeën. Het begeleiden van een executive team vraagt om continue reflectie op elkaar in het hier-en-nu. De combinatie man-vrouw zorgt voor balans.
 • We gaan niet van te voren inventariseren wat er speelt. Dit verstoort het oprecht aandacht kunnen geven wat in de BusinessBreak aan de orde moet komen en daarom werken dus altijd zonder vooraf bedacht programma.
 • Dit alles doen wij met warmte en humor.
wie zijn wij?

Ivo Ouwerkerk ondernemerscoach

Ik ben Ivo. Geboren in Amsterdam. 53 jaar. Opgegroeid met een oudere zus als zoon van de burgemeester en een moeder als onderwijzers. Gestudeerd in Groningen. Trots op Patricia (zelfstandig ondernemer), Jorik (23) en Stan (19). Wonend in het buitengebied in de Kop van Overijssel.

Zelfstandig ondernemer. Buitenmens. Bergsporter. Camperlife. Liefhebber van koud douchen. Gek op Scandinavië, koffie in de ochtend en sneakers.

Mijn nieuwsgierigheid drijft mij. Ik hou van mensen. Vooral van ondernemende mensen. Die een doel voor ogen hebben. Hun eigen pad kiezen. Het verschil maken. Creatief zijn. Willen leren en ontdekken.

Te vinden aan tafel met ondernemers en directeuren. Talking life and business. Frisse blik van buiten. Met als doel: uit de waan van de dag komen, focus aanbrengen en de juiste strategie kiezen. Ik laat je anders denken over je onderneming, je toekomst, je strategie, je ondernemerschap maar vooral jezelf.

Ik durf wel te zeggen dat ik in één ding heel goed ben. Dat is alles helder maken. Met heldere taal. Zodat jij (weer) weet wat jou te doen staat.

Helena de Ridder zijnscoach

Als Zijnscoach begeleid ik ondernemers en directieleden op een effectieve, down-to-earth manier in bewustzijn. Ik geloof dat een bewuster mens positief bijdraagt; aan zichzelf, aan zijn omgeving en aan de wereld als geheel. Vanuit deze overtuiging breng ik mensen in verbinding met zichzelf en in verbinding met de mensen waaraan ze leiding geven. Vanuit bewustwording ga je ervaren hoe het is om te leven en werken vanuit wie je ten diepste bent. Werken en leven vanuit zingeving. Op deze wijze hoop ik een steentje bij te kunnen  dragen aan meer bewuste future leaders.

Ik ben moeder van twee prachtige dochters en ben getrouwd met professioneel zeezeiler Dirk de Ridder. Tevens ben ik ook ondernemer. In 15 jaar leerde ik alle facetten van het ondernemerschap kennen. In 2005 richtte ik samen met drie anderen de Dutch Quality Group op. DQG ontwikkelt en fabriceert twee succesvolle meubelmerken Design On Stock en EYYE op een eigen productielocatie in Nederland. Mijn aandelen heb ik verkocht en ik richt nu mijn volledige aandacht op mijn andere passie; mensen en coachen.

Als Zijnscoach werk ik één op één in mijn eigen praktijk en samen met Ivo als executive teamcoach. We brengen beiden vele jaren ervaring mee. Met de nodige stevigheid, warmte en humor begeleiden wij directieteams. Wij creëren samen een setting van veiligheid en vertrouwen waarin goede en moedige gesprekken kunnen plaatsvinden en waar kwetsbaarheid getoond kan worden. 

Ik ga graag deze uitdaging met je aan. 

 

Over Suunta

SUUNTA is het Finse woord voor ‘richting’.

Vanuit SUUNTA coachen Ivo en Helena ervaren directieteams en DGA’s die de samenwerking binnen het directieteam willen verbeteren.

Onze belofte: helderheid op alle fronten.

Voor directieteams die willen winnen in de business zonder elkaar te verliezen.