Winnen in de business zonder elkaar te verliezen

⊕ Coaching voor Directieteams en DGA’s.

⊕ Uit de waan van de dag werken aan de toekomst.

⊕ Nieuwe inzichten, verbeterde samenwerking en concrete afspraken.

Strand met zon

Coaching voor Directieteams en DGA's.

Herken jij als directeur, DGA of partner het volgende in jullie directieteam?

 • Op een aantal fronten gaat het best goed, maar het voelt alsof het volledige potentieel nog niet benut wordt. 
 • De koers en strategie van jullie bedrijf en de te behalen doelstellingen zijn niet écht helder.
 • De te behalen resultaten zijn weliswaar op papier bekend, maar in de praktijk zijn ze toch vaak onduidelijk. 
 • Jullie zitten niet op één lijn over het aanpakken van vraagstukken of oplossen van problemen.
 • In vergaderingen lekt energie weg, en het nemen van belangrijke beslissingen kan effectiever verlopen. 
 • Niet alles wordt (meer) gezegd, en moeilijke onderwerpen worden ontweken. Een conflict wordt vermeden.
 • Er zijn oordelen over elkaars functioneren die niet worden geverifieerd. Hierdoor ontstaat er ruis, wat weer kan leiden tot teleurstelling of irritatie.
 • Er worden vaak aannames gedaan over wat er moet gebeuren en welke prioriteiten er zijn.
 • Met regelmaat lijkt ieder teamlid op zijn of haar eigen eiland te werken. Er wordt te weinig samengewerkt aan hetzelfde doel. 
 • Er is onduidelijkheid over ieders rol en/of verantwoordelijkheden.
 • Er wordt te veel over elkaar gesproken en te weinig met elkaar.
 • Het teamgevoel is minder aanwezig, en er wordt minder of in ieder geval te weinig gelachen.
 • Het lukt niet om meningsverschillen om te zetten in weloverwogen, gezamenlijke beslissingen.
 • De communicatie verloopt stroever en jullie trekken steeds meer jullie eigen plan.
 • Je hebt in jullie samenwerking onuitgesproken gedachten en je wilt helderheid over wat er speelt in het team.
 
Grote kans dat jullie elkaar alleen nog maar beoordelen als collega’s en elkaar niet meer zien als mens. Wanneer de samenwerking minder soepel verloopt leert de ervaring dat we in de omgang dingen snel persoonlijk maken. Het gevolg is dat we als individuen gaan functioneren en niet meer als team. We schieten in de overlevingsstand en dan wordt het grotere geheel niet meer overzien.
 

Of speelt er iets anders? Iets wat jij voelt, maar waarvoor je nog niet de juiste woorden hebt gevonden. En daarmee nog niet de oplossing.

Is het tijd om met het directieteam aan de slag te gaan?

Wij nemen DGA’s en directieteams die hun samenwerking willen verbeteren mee op BusinessBreak.

coaching voor directieteams en DGA's die hun samenwerking willen verbeteren.

Onze klanten bestaan uit ervaren DGA’s of partners die samen de directie vormen, evenals ervaren directieteams van commerciële bedrijven of non-profit instellingen.

Coaching is een waardevol middel om goed te blijven samenwerken, helderheid te verkrijgen, leiderschap verder te ontwikkelen, aan de toekomst te werken en kan spanningen en conflicten helpen te voorkomen.

Een blik van buiten geeft een gezonde dosis feedback op de onderlinge samenwerking binnen het directieteam. 

Want de beste presterende teams onderscheiden zich niet door wie in het team zitten maar hoe de teamleden met elkaar omgaan.

Onze coaching vindt plaats op Texel of Ameland. Los van de waan van de dag. Wij werken altijd met z’n tweeën.

Onze belofte: helderheid op alle fronten.

teambuilding zonder vlotten te bouwen.

Onze ervaring is dat een directieteam niet zit te wachten op een heisessie in een groot conferentieoord met leuke oefeningen, teamopdrachten en een hoog ‘entertainment’ gehalte. Daarom bij ons geen vlotten bouwen, boogschieten of een katapult bouwen…

Wij begrijpen dat wij in schaarse tijd vertraging moeten aanbrengen zodat er ruimte ontstaat voor reflectie, echte aandacht maar ook de nodige ontspanning zonder dat het ‘alleen maar leuk’ is.

 

Businessbreak op DE WADDEneilanden.

Onze coaching vindt plaats op Texel of Ameland. Woensdag melden bij de boot. Vrijdag terug. Los van de waan van de dag. Veiligheid en vertrouwen vormen de basis. Volledig maatwerk. Werken en overnachten op een mooie locatie.  Ontspannen in de natuur en samen genieten van lekker eten. Samen met twee zeer ervaren coaches.

De opbrengst? Helderheid op alle fronten.

Deze directieteams komen wij tegen.

DE VOLGENDE DIRECTIETEAMS BEGELEIDEN WIJ.

 

TEAMS IN NIEUWE SAMENSTELLING
Het team is uitgebreid of de samenstelling is gewijzigd. Wij worden gevraagd het team te helpen met een hernieuwde kennismaking. Een mooi moment om overeenstemming te krijgen over de richting en de doelen. Zicht te krijgen op ieders ambities. Commitment uit te spreken en heldere afspraken te maken. 

TEAMS AAN HET WERK

Dit zijn teams die goed presteren en waar behoefte is aan reflectie. Het volledige potentieel wordt nog niet benut. Wij worden gevraagd om goed te kijken naar wat er daadwerkelijk speelt in de samenwerking en patronen zichtbaar en bespreekbaar te maken om ervoor te zorgen dat het directieteam op één lijn blijft met elkaar.

TEAMS MET GEDOE
De relaties zijn onder druk komen te staan. Spanning, onuitgesproken conflicten en het ontwijken van dialoog. Wij worden gevraagd deze spanningen bespreekbaar en hanteerbaar te maken en beschadigd vertrouwen te helpen herstellen.

Kortom: winnen in de business, zonder elkaar te verliezen!

Nieuwe inzichten, betere samenwerking én concrete afspraken.

HIERMEE KOMEN JULLIE TERUG.

– HELDERHEID OVER DE TOEKOMST
Overeenstemming over de koers, strategie en te behalen doelstellingen. Samen in dezelfde wedstrijd zitten.

– BETERE SAMENWERKING
Hernieuwde energie voor samenwerken. Zicht op elkaars waarden, overtuigingen en uitdagingen. Inzicht in wie de ander werkelijk is en waar hij of zij vandaan komt. Als je inzicht hebt in elkaar, krijg je ook inzicht in de samenwerking. De energie kan zich dan richten op de gezamenlijke doelstellingen, waardoor energieverlies door aannames en irritaties over elkaars gedrag wordt voorkomen. Er is aandacht voor elkaar zonder onnodige discussies, wat resulteert in een sfeer van onderling vertrouwen, plezier in de omgang en lol.

– CONCRETE AFSPRAKEN 
Duidelijkheid over ieders rollen en verantwoordelijkheden. Heldere communicatie over de belangrijkste thema’s in de organisatie, inclusief de daarbij behorende prioriteiten. Overeenstemming over de organisatie- en overlegstructuur en omgangsregels, gegoten in heldere taal om direct te kunnen toepassen in de praktijk.

In één woord: helderheid.

Wat ervaren jullie tijdens de businessbreak?

Tijdens de BusinessBreak zorgen wij voor vertraging zodat er ruimte ontstaat voor reflectie en échte aandacht. Wij creëeren een setting waarin iedereen bereid is het ‘echte’ gesprek aan te gaan. 

Wij werken niet met standaard programma’s, rollenspellen en/of kleurentesten. Wij werken met datgene wat aandacht vraagt.

Wij werken altijd met z’n tweeën. Het begeleiden van een directieteam vraagt om continue reflectie op elkaar in het hier-en-nu. De combinatie man-vrouw zorgt voor balans.

Waar vindt de businessbreak plaats?

Wij verblijven graag in het zeer gastvrije Hotel Nobel Ameland als we op Ameland zijn. Boutique Hotel Texel verwelkomt ons op Texel.

Hebben jullie een voorkeur voor een andere locatie? Of misschien een inspirerende plek in het buitenland? We kunnen altijd overleggen.

Strand waddeneiland met vuurtoren
Met wie ga je mee op businessbreak?
Ivo Ouwerkerk

Ivo Ouwerkerk ondernemerscoach

Te vinden aan tafel met ondernemers en directeuren. Talking life and business. Frisse blik van buiten. Met als doel: uit de waan van de dag komen, focus aanbrengen en de juiste strategie kiezen. Ik laat je anders denken over je onderneming, je toekomst, je strategie, je ondernemerschap maar vooral jezelf.

Ik durf wel te zeggen dat ik in één ding heel goed ben. Dat is alles helder maken. Met heldere taal. Zodat jij (weer) weet wat jou te doen staat.

Helena de Ridder zijnscoach

Als Zijnscoach begeleid ik ondernemers en directieleden op een effectieve, down-to-earth manier in bewustzijn. Ik geloof dat een bewuster mens positief bijdraagt; aan zichzelf, aan zijn omgeving en aan de wereld als geheel. Vanuit deze overtuiging breng ik mensen in verbinding met zichzelf en in verbinding met de mensen waaraan ze leiding geven. Vanuit bewustwording ga je ervaren hoe het is om te leven en werken vanuit wie je ten diepste bent. Werken en leven vanuit zingeving. Op deze wijze hoop ik een steentje bij te kunnen  dragen aan meer bewuste future leaders.

Na de Businessbreak.

Uit de praktijk blijkt dat we elkaar na de BusinessBreak nog wel één of meerdere keren ontmoeten.

Ons vervolgaanbod omvat zowel gezamenlijke bijeenkomsten als individuele coaching. We blijven graag nauw betrokken om ervoor te zorgen dat er echt iets verandert in hoe jullie werken en denken.

Ontwikkeling is nu eenmaal geen ‘quick fix’.

Veel gestelde vragen

De BusinessBreak is directieteams en DGA’s die samen al een tijd onderweg zijn en hun samenwerking willen verbeteren. Dan is het goed om even stil te staan in de waan van de dag. Om écht de tijd voor elkaar te nemen, weer focus aan te brengen, op tafel te leggen wat (niet) meer werkt en de koers weer aan te scherpen.

Kortom: helderheid op alle fronten.

Even weg van alles. Volledige onderdompeling. Geen afleiding. Terugkomen met nieuwe inzichten, focus én concrete afspraken. Helderheid om succesvol te blijven samenwerken. Persoonlijke begeleiding en aandacht van een ervaren businesscoach en een deskundige zijnscoach. De ultieme combinatie van kennis, ervaring en feedback. Voor ondernemers die willen winnen in de business zonder elkaar te verliezen.

De waan van de dag van jullie is groot. Jullie werken hard in het bedrijf. Het werken aan het bedrijf schiet er steeds bij in. Jullie willen nu toch eens écht de tijd vrijmaken om te werken aan de toekomst. Sommige moeilijke onderwerpen worden ontweken. Niet alles wordt meer écht gezegd. Jullie hebben moeite om focus te vinden en te bepalen welke richting jullie op willen met het bedrijf. Denken jullie nog wel hetzelfde over de toekomst? Wordt er stiekem gedacht om het team te verlaten? Jullie willen sparren over de opties en mogelijkheden. De juiste keuzes maken. Focus aanbrengen. Dan is een BusinessBreak echt iets voor jullie.

We werken samen aan het volgende:

 1. Koers & strategie van jullie onderneming.
 2. Onderlinge samenwerking.
 3. Persoonlijke ontwikkeling.

Altijd maatwerk. Geen ridige stappenplan of vooraf bepaald programma.

In een woord: Helderheid.

Helderheid over de koers en strategie, over jullie onderlinge samenwerking en jouw eigen persoonlijke ontwikkeling.

Bij elkaar opgeteld nemen Ivo & Helena ruim 50 jaar ervaring mee in coachen en ondernemen. Onze coaching is vooral praktisch, met humor en warmte, stevig en confronterend als het moet. 100% no-nonsense. 0% zweverig. Als je liever een sofasessie wilt op een warme bank moet je niet bij ons zijn.

Onze klanten zijn ervaren directieteams en DGA’s die al een tijdje met elkaar onderweg zijn die helderheid willen over wat er moet gebeuren om als team succesvol te kunnen (blijven) samenwerken.

Wij organiseren Business Breaks van drie dagen. Altijd op een mooie inspirerende plek. In binnen- of buitenland. Met als voorkeur de Waddeneilanden. Unplugged. Off-line. De tijd nemen voor elkaar. Echte aandacht. Los van de waan van de dag. Werken en overnachten op een mooie locatie. Goed eten & drinken en lekker slapen. Genieten. Helderheid. Géén sofasessies, rigide stappenplannen of bullshit theorie. 100% no-nonsense. 0% zweverig.

Ja, wij werken altijd met z’n tweeën. Het begeleiden van een directieteam vraagt om continue reflectie op elkaar in het hier-en-nu. De combinatie man-vrouw zorgt voor balans.

De BusinessBreak vindt plaats op een van de Waddeneiland. Wij komen graag bij het zeer gastvriendelijke Hotel Nobel Ameland. Hebben jullie een voorkeur voor een andere locatie? Of misschien een inspirerende plek in het buitenland? We kunnen altijd overleggen.

We kunnen betrokken blijven om de intenties ook daadwerkelijk in de praktijk te realiseren en om de gewenste shift ook daadwerkelijk om te zetten in nieuw gedrag, vaardigheden en overtuigingen. Ontwikkeling is nu eenmaal geen ‘quick fix’.

Een vervolg kan bestaan uit weer bij elkaar komen en/of individuele coaching.

Jazeker. Voor referenties klik hier.

Wat anderen directieteams ons teruggeven na de businessbreak

– ‘Na 3 intense dagen op het eiland namen wij afscheid van Ivo en Helena en stapten we weer op het vaste land met niet alleen zeer concrete acties, maar ook met vernieuwd inzicht in jezelf als mens en ondernemer, in je team, bedrijf en je ambities. Elkaar weer gevonden.’

– ‘Knap van Ivo en Helena, hoe ze datgene wat echt benoemd en besproken moet worden binnen een directieteam, ook echt boven water weten te krijgen. Zonder dit te forceren.’

– ‘Het is nog nooit zo helder geweest tussen ons drieën!’

– ‘De dagen op Texel heeft vooral heel veel duidelijkheid gebracht. We zijn open en eerlijk naar elkaar geworden. Het resultaat was dat één van ons zijn vertrek heeft kunnen aangeven. Iets wat tot dan toe niet bespreekbaar gemaakt werd. Dank voor het begeleiden voor ons in dit proces. Het heeft nooit tot conflict geleid en het vertrek hebben we met z’n allen kunnen vieren.’

– ‘Ik heb best getwijfeld om de hulp van Ivo en Helena in te schakelen. Hun voorstel was om drie dagen met elkaar op een eiland te gaan zitten… ik wilde met een middagje beginnen. Daar stemden zij niet mee in. Ik ben blij dat ik mij heb laten overtuigen. Drie dagen betekent gewoonweg vertragen en echt de tijd voor elkaar hebben. We hebben elkaar als directieteam weer gevonden. Er was natuurlijk aanleiding om te gaan. Dank voor het begeleiden van onze team dagen!’

referenties
Albert-Mark Nagel
Eigenaar NoMilk2Day
Lees verder
“Drie waardevolle dagen met Ivo en Helena op Texel! Kop in de wind, even afstand nemen, werken aan je bedrijf, team en aan jezelf! In een ontspannen setting. Aanrader!“
Sander Remans
Eigenaar Escrow Alliance BV
Lees verder
“De 3-dagen snelkookpan zorgt voor nieuwe inzichten, begrip over jezelf en het team en concrete acties. De methode 'zonder programma' werkt. De aanpak maakt alle onderwerpen bespreekbaar. Over jezelf als ondernemer, als team en als bedrijf. Ivo en Helena zorgen voor een open sfeer en geven de ruimte. De frisse wind Ameland, het goede eten, top hotelletje en fijne wijnen zorgen voor de afwisseling.
Waardevol. Altijd doen.“
Chris van der Veen
Eigenaar Daadkracht Marketing
Lees verder
Samen met mijn managementteam heb ik deelgenomen aan de driedaagse BusinessBreak van Ivo en Helena, die plaatsvond op Texel. Deze locatie bood ons de perfecte gelegenheid om afstand te nemen van de dagelijkse lopende zaken en ons volledig te concentreren op het verbeteren van onze samenwerking en het verkrijgen van helderheid over onze doelen. Suunta's aanpak, gericht op maatwerk en geleid door ervaren coaches, bood ons de ruimte om diepgaand te reflecteren en concrete actieplannen te ontwikkelen. Deze ervaring was niet alleen verfrissend maar ook zeer effectief voor ons team!
Richard Bloemsma
Eigenaar NoMilk2Day
Lees verder
“Onze drie dagen op Texel met Helena en Ivo hebben ons 3 sprongen vooruit gebracht. Ze zijn op elkaar ingespeeld en wisten daarmee het optimale uit ons (team) te halen.“
Leon Hauzer
Eigenaar Escrow Alliance
Lees verder
“Samen met mijn compagnon een 3-daagse BusinessBreak op Ameland gedaan. Afgegaan op de omschrijving op de website en achteraf kan ik zeggen: “Daar is niets van overdreven.” Na 3 intense dagen op het eiland namen wij afscheid van Ivo en Helena en stapten we weer op het vaste land met niet alleen zeer concrete acties, maar ook met vernieuwd inzicht in jezelf als mens en ondernemer, in je team, bedrijf en je ambities. Elkaar weer kunnen vinden en versterken. De open houding van Ivo en Helena, hun prettige werkwijze, professionaliteit en ervaring maakt het tot succesvolle dagen.“
Jantje Schiphorst
CFO Agrifac Machinery
Lees verder
“Wederom goed! De BusinessBreak geeft en heeft tijd voor het echte gesprek, wat uiteindelijk heel veel tijd oplevert!“
Akke Groenewoud
Bestuurder Economic Board Groningen
Lees verder
“Hele goede procesbegeleiding om tot een eensgezinde ambitie voor onze organisatie te komen, inclusief een doorvertaling naar welke opgaven dit impliceert voor het gehele team.“
Bas Crans
CFO GEA The Netherlands
Lees verder
“De Business Break is een ware doorbraak voor ons team geweest! Ingesleten patronen zijn aan de oppervlakte gekomen, benoemd en aangepast om de juiste koers te gaan varen.“
Jake Deighton
Managing Director GEA The Netherlands
Lees verder
“Wat ik echt heel sterk vond aan onze BusinessBreak was dat jullie heel snel een aantal verborgen knelpunten wisten bloot te leggen en vervolgens bespreekbaar konden maken.“
Stefan van Hoof
Managing Director GEA Group
Lees verder
“Knap van Ivo en Helena, hoe ze datgene wat echt benoemd en besproken moet worden binnen een directieteam, ook echt boven water weten te krijgen. Zonder dit te forceren. En zonder dat de groep vooraf al weet wat dat is. En misschien nog knapper: dat ze dit oncomfortabele proces vervolgens zeer goed begeleiden om gezamenlijk tot de juiste conclusies en acties te komen die het team nodig heeft. Zeer zinvol en zeer leerzaam!“
Koen Kock
DGA Innovatie Nul13
Lees verder
Drie dagen jezelf en elkaar onderdompelen in aandacht. Aandacht voor jezelf, elkaar en de eigen organisatie. Voor directieteams die vinden dat zij dit waard zijn. Die een stap verder willen zetten. Als directie van Innovatie nul13 hebben we onszelf en elkaar nog beter leren kennen. Met als concreet resultaat een heldere visie op de toekomst van de organisatie en met aandacht voor ieders logische rol. Dit onder de zeer professionele en prettige persoonlijke begeleiding van Helena en Ivo.

Over Suunta.

SUUNTA is het initiatief van Ivo Ouwerkerk en Helena de Ridder.

Suunta is het Finse woord voor ‘richting’.

Vanuit SUUNTA coachen Ivo en Helena ervaren directieteams en DGA’s die de samenwerking binnen het directieteam willen verbeteren.

Onze belofte? Helderheid op alle fronten.

Voor directieteams die willen winnen in de business zonder elkaar te verliezen.

Coaching voor Directieteams